Konstruksjon og teikning av takstolar

Konstruksjon og teikning av takstolar

Me dimensjonerar og teiknar ut takstolar på førespurnad. Våre ansatte har lang erfaring og kompetanse i å tilpassa takstolane etter kundane sine behov og ynskjer.

Send oss ein e-post: