Konstruksjon og teikning av I-bjelkar

Konstruksjon og teikning av I-bjelker

Vestlandske Limtre Industri AS kan levere I-bjelker frå Metsawood, FJI-bjelken. Med I-bjelker får du fleire moglegheiter, ein enklare byggjeprosess og eit lettare produkt å handtera på byggeplass.

Fordelar med I-bjelker

  • Låg vekt i forhold til styrken
  • Miljøvenleg
  • Enkel byggjeprosess

Me foreslår ofte ein kombinasjon av I-bjelker og smalt limtre i eit bjelkelag eller eit tak. Vår erfaring er at det ofte gjev den sterkaste og kostnadsmessig beste løysinga.

Send oss ein e-post: