Tenester

Tenester

Vestlandske Limtre Industri AS arbeidar med limtre i alle former. Limtre er eit bearbeida og miljøvenleg treprodukt som har utmerka eigenskapar når det kjem til både styrke og stivhet i forhold til dimensjon. Limtre er formstabilt og sterkt, og er svært forutsigbart når det gjeld brann. Limtre blir ofte valgt som hovudkonstruksjon der det er spesifikke krav til brann.

Konstruksjon og teikning av større bygg

Vestlandske Limtre Industri AS kan bidra gjennom heile prosessen frå idé til val av løysing for konstruksjon av større bygg som hallar, næringsbygg og meir.

Konstruksjon og teikning av takstolar

Me dimensjonerar og teiknar ut takstolar på førespurnad.

Dimensjonering

I mange tilfelle har du som kunde behov for hjelp med å finne rett dimensjon på enkle dragarar eller heile konstruksjonar. Me gjer jobben for deg.

Berekning og dimensjonering av limtre

Bruk gjerne kalkulatoren vår for å dimensjonere og beregne limtre til prosjektet ditt. Kalkulatoren er godt eigna for enkle beregningar.

Konstruksjon og teikning av I-Bjelkar

Vestlandske Limtre Industri AS kan levere I-bjelkar frå Metsawood, FJI-bjelka. Med I-bjelkar får du fleire moglegheiter, ein enklare byggjeprosess og eit lettare produkt å handtera på byggeplass.

Kontakt oss

Har du spørsmål kring nokre av våre tenester eller produkt? Ta kontakt for ein hyggjeleg og uforpliktande prat.

Adresse: Holsundvegen 310, 5642 Holmefjord
Telefon: 56 58 07 00
E-post: post@vlimtre.no

Prisførespurnad limtre:

Gunnar Utskot: 56 58 07 04
Jan Laupsa: 56 58 07 03
Steinar Rusås: 56 58 07 06

Prisførespurnad takstol:

Bjørn Arve Meyer:
56 58 07 07

Produksjon, transport, spørsmål ang. ordre :

Edvin Ådland:
56 58 07 13

Bestilling, spørsmål ang. ordre:

Karina Strømmen:
56 58 07 00

Økonomi og administrasjon:

Anita Rennesvik:
56 58 07 02

Send oss ein e-post: