Referansar

Referansar

Vestlandske Limtreindustri har gjennom over 40 år levert ulike produkt til ei rekkje ulike bygg.

Me leverer limtre og takstolar til bygging av garasjar, naust, eineboligar, rekkjehus, små fleirmannsboligar og større leilighetsbygg. Særskilt leverer me til bærande konstruksjonar samt golv og tak i bygga.

Me ser også at limtre stadig vert meir nytta til svalgangar i leilighetsbygg då limtre har klare fordelar med tanke på branntekniske krav til sikre rømningsvegar.

Gjennom åra ha me også levert til mange barnehagar og skular der me gjerne har vore meir involvert i prosjekteringa. I mange tilfeller har me levert heile bærekonstruksjonen i slike bygg.

Me har også levert store prosjekt som takkonstruksjonar og søylesystem til hotell, bærekonstruksjonar til idrettshallar, fjøs, driftsbygningar og fleirbrukshallar.

Samla sett har prosjekta gjeve oss erfaring med dei fleste problemstillingar relatert til bruk av limtre og gjeve oss eit godt grunnlag for å bidra frå idè til ferdig konstruksjon.

Kontakt oss

Har du spørsmål kring nokre av våre tenester eller produkt? Ta kontakt for ein hyggjeleg og uforpliktande prat.

Adresse: Holsundvegen 310, 5642 Holmefjord
Telefon: 56 58 07 00
E-post: post@vlimtre.no

Prisførespurnad limtre:

Gunnar Utskot: 56 58 07 04
Jan Laupsa: 56 58 07 03
Steinar Rusås: 56 58 07 06

Prisførespurnad takstol:

Bjørn Arve Meyer:
56 58 07 07

Produksjon, transport, spørsmål ang. ordre :

Edvin Ådland:
56 58 07 13

Bestilling, spørsmål ang. ordre:

Karina Strømmen:
56 58 07 00

Økonomi og administrasjon:

Anita Rennesvik:
56 58 07 02

Send oss ein e-post: