Takstolar

Takstolar

Takstolar nyttast ofte når ein har behov for stor takhelning eller når spennvidda er for stor for vanlige limtrebjelkar og utelukkar massive bjelkar. Takstolar vert òg nytta når bogar og rammer av ulike årsakar ikkje er ynskjelege.

I sin enklaste form består takstolen av to bjelkar som lener seg mot kvarandre og er ledda i toppunktet – mønet. Fotendane er festa til fundament eller til kvarandre via eit strekkbånd.

Vestlandske Limtre Industri AS leverer takstolar til einebustadar, rekkjehus og andre typar bygg.

Send oss ein e-post: