Sperr

Sperr

Vestlandske Limtre Industri AS leverer sperr i standard limtredimensjonar. S-bjelke og splitta limtre vert nytta til ulike sperrekonstruksjonar.

Send oss ein e-post: