Limtre

Limtre

I limtre nyttast normalt gran og impregnert virke som er sortert etter reglar fastlagt av Norsk Limtrekontroll. Limtre har mange bruksområde og kan mellom anna nyttast som dragarar, sperr, golvbjelkar og komplette bærekonstruksjonar.

I dag vert limtre nytta til praktisk talt alle bærande konstruksjonar, frå eineboligar til fleiretasjars bygg, hallar, sportsarenaer og vegbruer.

Limtre er ein svært sterk form for trevirke og har utmerka styrke og stivleik i forhold til andre konstruksjonsvirke i samme dimensjon. Faktisk er limtre sterkare enn stål i forhold til vekta.

NY LIMTREKLASSE I NORGE – GL30c

Standard limtrekvalitet i Norge heiter no GL 30c (ref. Norsk Treteknisk Institutt). Denne nemninga og kvaliteta erstattar CE L40c, og vil etter ein overgangsperiode væra fullt implementert i alt av dokumentasjon, tabellar og utrekningsprogramm o.l.

Send oss ein e-post: