Bjelkelag

Bjelkelag

+bjelkelag

Vestlandske Limtre Industri AS leverer bjelkelag i samband med konstruksjon av etasjeskilje i tre. S-bjelken og splitta limtre er produsert i standarddimensjonar og deretter kløyvd. Desse produkta nyttast i aukande grad til bjelkelag.

Send oss ein e-post: