Beslag

Beslag

Vestlandske Limtre Industri AS leverer alt du treng av beslag til montering av limtrekonstruksjonar. Konstruksjonar i limtre er ofte synlege og både treet og beslaget vert difor ein viktig del av det arkitektoniske uttrykket til bygget.

Stålsambindingar overfører krefter på ein meir konsentrert og definert måte kontra eldre typar tresambindingar. Dette betyr til dømes at det er fullt mogleg å utføre momentfrie leddsambindingar.

Send oss ein e-post: