Produkt

Produkt

Vestlandske Limtre Industri AS tilbyr limtrekonstruksjonar i form av takstolar, bjelkelag, sperr, og I-bjelkar. Me kan òg levere beslag og spon til landbruk.

Limtre

I limtre nyttast normalt gran og impregnert virke som er sortert etter reglar fastlagt av Norsk Limtrekontroll.

Takstoler

Takstolar nyttast ofte når ein har behov for stor takhelning eller når spennvidda er for stor for vanlige limtrebjelkar og utelukkar massive bjelkar.

I-bjelker

Vestlandske Limtre Industri AS kan levera I-bjelken frå Metsawood – FJI-bjelken. Med I-bjelkar får du fleire moglegheitar, ein enklare byggjeprosess og, ikkje minst, eit betre byggverk.

Bjelkelag

Vestlandske Limtre Industri AS leverer bjelkelag i samband med konstruksjon av etasjeskilje i tre.

Sperr

Vestlandske Limtre Industri AS leverer sperr i standard limtredimensjonar. S-bjelke og splitta limtre vert nytta til ulike sperrekonstruksjonar.

Beslag

Vestlandske Limtre Industri AS leverer alt du treng av beslag til montering av limtrekonstruksjonar.

Spon

Vestlandske Limtre Industri AS leverer spon i pakkar på mellom 23 til 27 kg til bruk for landbruk.

Kontakt oss

Har du spørsmål kring nokre av våre tenester eller produkt? Ta kontakt for ein hyggjeleg og uforpliktande prat.

Adresse: Holsundvegen 310, 5642 Holmefjord
Telefon: 56 58 07 00
E-post: post@vlimtre.no

Prisførespurnad limtre:

Gunnar Utskot: 56 58 07 04
Jan Laupsa: 56 58 07 03
Steinar Rusås: 56 58 07 06

Prisførespurnad takstol:

Bjørn Arve Meyer:
56 58 07 07

Produksjon, transport, spørsmål ang. ordre :

Edvin Ådland:
56 58 07 13

Bestilling, spørsmål ang. ordre:

Karina Strømmen:
56 58 07 00

Økonomi og administrasjon:

Anita Rennesvik:
56 58 07 02

Send oss ein e-post: